Return Policy

REKLAMACIJA
 
Potrošač ima pravo da podnese prigovor u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
 
Ukoliko kupljeni proizvod ima neki nedostatak, kupac podnosi prigovor na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju, u maloprodajnom objektu prodavca ili putem mejl adrese edcentre.info@gmail.com. Prodavac je dužan da dostavi odgovor na taj prigovor u roku od 8 dana, u kojem se navode moguća rješenja vezano za reklamirani proizvod.
 
JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOVINI NA DALJINU
 
Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da jednostrano raskine ugovor. Da biste mogli da ostvarite pravo na jednostrani raskid, morate da nas obavijestite o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom na adresu Educational Centre doo, Njegoševa 45, Podgorica, ili na email adresu edcentre.info@gmail.com  u kojoj ćete navesti Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail.
Ukoliko želite izvršiti jednostrani raskid ugovora na daljinu, potrebno je da nas o namjeri i detaljima izvršene kupovine obavijestite putem mejl adrese edcentre.info@gmail.com i mi ćemo Vam povratno poslati tačne instrukcije i formular koji je potrebno popuniti. 
 
Robu ćete poslati nazad ili je predati nama na adresu Educational Centre doo, Njegoševa 45, Podgorica, bez odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o Vašoj odluci o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obavezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka robu pošaljete ili je predate nama, odnosno licu koje smo ovlastili da primi robu.
 
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 
Ukoliko kupac robu kojom je nezadovoljan vraća poštom, troškove ove dostave snosi on sam. U roku do 14 dana od pristizanja Izjave o jednostranom raskidu ugovora od strane kupca, a nakon prijema neoštećene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom, naše preduzeće će kupcu vratiti cjelokupan iznos, na isti način na koji je uplata izvršena, osim ako se izričito ne zahtijeva drugačije.
 
Jednostranim raskidom ugovora kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe trgovcu. Izjava o jednostranom raskidu ugovora na daljinu koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija se može poslati na e-mail adresu edcentre.info@gmail.com ili preporučeno na adresu  Educational Centre doo, Njegoševa 45, Podgorica.
 
OBAVJEŠTENJE O MOGUĆNOSTIMA I POSTUPCIMA VANSUDSKOG RJEŠAVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA
 
Shodno odredbma člana 61 stav 3 tacka 20 zakona o zaštiti porošača (”Službeni list CG”002/14, 006/14, 043/15, 070/17 i 67/19)( u daljem tekstu: ZZP) Educational Centre doo Podgorica svoje potrošače koji robu kupuju preko interneta obavještava o mogućnosti vansudskog rješavanja potrošačkih sporova. Postupak rješavanja vansudskog potrošačkog spora može da pokrene samo potrošač. Postupak se može pokrenuti kod Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore i to u slučaju kada trgovac odbije prigovor potrošača.
 
Kontakt podaci Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova: Ul. Novaka Miloševa br. 29/II, Podgorica 81000, www.privrednakomora.me