I-d-e-e.it - platforma za online nastavu za profesore italijanskog jezika

Posted by Educational Centre 20/03/2020 0 Comment(s)

i-d-e-e.it je prva platforma posvećena svima onima koji predaju i koji uče italijanski jezik.

Cilj ove platforme je da olakša profesorima i učenicima učenje jezika, na jedan nov i moderan način kroz upotrebu digitalnog online maretijala.

Škole u kojima se izučava italijanski jezik i profesori italijanskog jezika mogu besplatno pristupiti platformi i koristiti sva raspoloživa sredstva.

Učenici, s druge strane, mogu pristupiti platformi uz kod koji se nalazi u svakom pojedinačnom  originalnom udžbeniku koji učenici koriste.

Profesori na samoj platformi mogu kreirati virtuelna odeljenja, pratiti rad i rezultate svakog učenika pojedinačno, koristiti već postojeće materijale u vidu testova, vježbanja i igara koji se nalaze na platformi, kreirati sopstvene testove i vježbe ili modifikovati i prilagoditi već postojeće.

Na sledećem linku možete pristupiti svim detaljnim objašnjenjima kako korisiti sve mogućnosti platforme i-d-e-e.it: https://i-d-e-e.it/videotutorials-teachers.aspx

Takođe, na sledećem linku se nalazi i mini – vodič, koji će Vam pomoći da se bolje uponate sa glavnim alatima i glavnim funkcijama platforme: https://i-d-e-e.it/media/MiniGuida/

Na našim ranijim seminarima profesorima je predstavljena platforma i-d-e-e.it, način korišćenja I mogućnosti koja ona nudi. Međutim, ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja I informacije, izdavačka kuća Edilingua Edizioni će u narednom periodu organizovati niz webinara za profesore italijanskog jezika, a prvi od njih je upravo na temu korišćenja platforme. Na sledećem linku se možete registrovati kako biste učestvovali na pomenutom, a pratili i imali više informacija u vezi ostalih webinara: http://bit.ly/2Wi4EhH