Seminar za profesore engleskog jezika

Posted by Educational Centre 04/11/2019 0 Comment(s)

24. oktobra 2019. godine održan je seminar za profesore engleskog jezika u organizaciji preduzeća

Educational Centre i izdavačke kuće National Geographic Learning.

Seminar je vodila Mona Siksek, stručni savjetnik i predavač sa dugogodišnjim iskustvom u kreiranju

nastave engleskog jezika i obuci profesora.

Hvala svim našim dragim profesorima na učešću!